سامانه استخدام و کاریابی
سامانه استخدام و کاریابی
کارگر ساده تزریق کار

توضیحات آگهی

به چند همکار زن ومرد برای کار در کارگاه تزریق پلاستیک در شیفت روز نیازمندیم
از 8صبح تا 6بعدازظهر