سامانه استخدام و کاریابی
سامانه استخدام و کاریابی
نیاز به یک نفر گرافیست برای کار در گالری لباس

توضیحات آگهی

نیاز به یک نفر گرافیست مسلط خانم، فیس خوب، سایز 38 یا 40 و قد 158_160برای کار در محدوده جاده دریا داریم که در گالری حضور داشته باشه…