کاراَزما
کاراَزما
خانم جهت امورمنزل نضافت نیازمندیم

توضیحات آگهی

نیروی خانم جهت امورمنزل واشپزی نیازمندیم
جهت کسب اطلاعات بیشتر.درپیام رسان واتساب پیام دهید ممنون