سامانه استخدام و کاریابی
سامانه استخدام و کاریابی
جویای کار نگهبانی وحراست

توضیحات آگهی

باسلام بنده جوانی 39ساله اهل کار سالم باسابقه15ساله درامورحراست ونگهبانی میباشم بیشترسوابق کاری بنده درامور حراست ساختمانها وبرجهای نیمه کاره ودرحال ساخت میباشدباظاهری اراسته ومنظم درامورکاری بسیارمنظبط درحضوروغیاب وساعات کاری اهل کار ودست به آچار هرپروژه میباشم درشرکتهای ساختمانی سابیربین الملل شرکت سیرکل شرکت توسن شرکت برج سازان کاشانه همت سابقه کاردارم دیپلمه ودرامورانبارداری نیز باتجربه میباشم دنبال کارمورد علاقه ام هستم هرکجای تهران وکرج نیز باشدمشکل ندادم