کاراَزما
کاراَزما
استخدام رسمی کارگر ساده در گاوداری

توضیحات آگهی

حقوق ثابت
بیمه
استخدام رسمی با قرارداد
مساعده
وام
سنوات
و سایر مزایا
جای خواب

گاوداری واقع در خشکبیجار گیلان

مهندس ابراهیمی