سامانه استخدام و کاریابی
سامانه استخدام و کاریابی
استخدام برقکار ماهر یا نیمه ماهر

توضیحات آگهی

به نیرو جوان برق کار ماهر یا نیمه ماهر ساکن همدان وغیر سیگاری نیازمندیم حقوق با توجه به میزان تخصص شما فوری