کاراَزما
کاراَزما
استادکار ام دی اف

توضیحات آگهی

20 سالمه یک هفته کار میکنم اگه قبول نداشتی یک هفته را هیچی نمیخوام ،، ( نقل مکان کردیم به ملکان از مهاباد)