کاراَزما

کارگر ساده | کاراَزما

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  کار در نجاری در فومن

  10 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جهت بسته بندی جوراب

  10 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  کارگر ساده و فنی

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  شاگرد سنگ کاری

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  کارگر ساده تهیه غذا

  1 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جویای کار هستیم

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  آقا پیگیر کارم

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  نیاز مند کاردر منزل

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی