کاراَزما

تکنسین | کاراَزما

 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  برقکار ماهر یا نیمه ماهر

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  استخدام برقکار نیمه ماهر

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  برق ساختمان

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  کار در داروخانه

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  تعمیر مین برد اندروید

  3 هفته قبل