سامانه استخدام و کاریابی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جویای کار

  5 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  سالن کار آقا

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  کارگر ساده تزریق کار

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی